Foto: Audbjørn Rønning / Maihaugen

Videregående skole
Tror du på nissen?

Nå skal du endelig få vite hvem nissen er! Tradisjoner endres sakte.
Fra jol med solsnu og drikkegilder til dagens julefeiring. 
JOL er en vandring der vi sporer dagens juletradisjoner tilbake til middelalderen.

Påmelding til post@lillehammermuseum.no innen fredag 23. november.
Oppgi gjerne to alternative tidspunkt. 

  • Fredag 7.12
  • Mandag 10.12
  • Torsdag 13.12
  • Fredag 14.12.