Konservator -
Kulturhistorisk avdeling
Mobil: 482 50 451