Stipendiat - Kalkmaler -
Norsk håndverksinstitutt
Mobil: 959 77 669