Ledige stillinger

Ledige stillinger vil fortløpende bli publisert her.  

Generelt om søknader på ledige stillinger i Stiftelsen Lillehammer museum
Vi bruker et elektronisk søkersystem som heter HR Manager. For å søke stilling hos oss, må du alltid benytte lenken som ligger i stillingsannonsen. Da vil søknaden din komme på rett stilling.
Selv om Lillehammer museum er en privat stiftelse, gjelder offentlighetsloven.

Stipendiat ved Norsk Håndverksinstitutt

Søknadsfrist 23. mars 2018

Sommerjobber i Stiftelsen Lillehammer museum

Søknadsfristen for sommerjobbene 2018 gikk dessverre ut 21. januar.