Foto: Ian Brodie.

Sommerjobber i Stiftelsen Lillehammer museum

Søknadsfrist 20.01.2020.

Stiftelsen Lillehammer museum har ansvar for museene Maihaugen, Lillehammer Kunsmuseum, Norges Postmuseum, Norges Olympiske Museum, Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad og Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk.

I 2020 forventer vi at 205 000 gjester vil besøke  våre museer. Mange besøkende kommer i en hektisk sommersesong. Dette betyr stor aktivitet på mange områder, og vi trenger sommeransatte i mange forskjellige jobber. 

Under kan du lese om de forskjellige jobbene på Aulestad, Bjerkebæk, Lillehammer Kunstmuseum og Maihaugen. Det er mulig å søke 3 forskjellige funksjoner i prioritert rekkefølge.

Viktig informasjon:
Søkere under 16 år vil ikke bli vurdert som sommeransatt.
Elektronisk søknadsskjema må benyttes for å bli vurdert: KLIKK HER

Har du spørsmål om stillingene eller problemer med utfyllingen av søknaden, kan du ta kontakt med Silje Dahl Reberg: silje.dahl.reberg@lillehammermuseum.no. Henvendelsen blir videresendt til den som har ansvar for stillingen, dersom nødvendig. 

Ansettelse skjer i henhold til Landsoverenkomsten for museer og andre kulturinstitusjoner. Innmelding i Statens Pensjonskasse etter pensjonskassens regler.

Sommerjobbene på Maihaugen

De forskjellige funksjonene har ulike krav til alder og kompetanse. Vær obs på dette.

Sommerjobbene på Aulestad

Bjørnstjerne Bjørnsons hjem. 
Vær obs på krav til alder og kompetanse.

Sommerjobbene på Bjerkebæk

Sigrid Undsets hjem.
Vær obs på krav til alder og kompetanse.

Sommerjobb på Lillehammer Kunstmuseum

Vær obs på krav til alder og kompetanse.