Foto: Ian Brodie

Lyst til å formidle Bjørnstjerne Bjørnsons liv og forfatterskap?

Bjørnstjerne Bjørnsons Aulestad, hjemmet og inspirasjonskilden til dikteren, politikeren og teatermannen Bjørnstjerne Bjørnson i 35 år. Her skapte han og hans Karoline et europeisk byhjem på landet.
Vil du være med å formidle Bjørnstjerne Bjørnsons liv og diktning til våre gjester?

Du må være utadvendt, serviceinnstilt og glad i å formidle. Å være et godt vertskap er hovedfokus for Stiftelsen Lillehammer museum, og vil bli vektlagt på lik linje som oppgavene som skal utføres. Opplæring vil bli gitt. Funksjoner som skal løses når vertskap utøves er:

Vertskap/omviser
Oppgaven er å få alle museets gjester til å føle seg velkommen, holde omvisninger av ulik karakter hvor vanlige og spesialomvisninger vil rullere.
Tidsrom: 24.mai til 31. august, og helger i september. Det er behov for omvisere til grupper på ukedager i mai og september.

Vertskap/aktør
Ny funksjon sommersesongen 2018 er en aktør ute med fokus på å ønske museets gjester velkommen. Denne oppgaven vil primært være en utendørs rolle i forma av gårdsdreng eller utepike. Oppfordrer unge med teatererfaring om å søke.
Tidsrom: 15. juni – 15. august.

Alder: Helst 18 år.
Språk: Gode kunnskaper i norsk og engelsk.

Funksjonene omviser og aktør vil rullere mellom de ansatte, med vekt på å være et godt vertskap.

Viktig informasjon:
Søkere under 16 år vil ikke bli vurdert som sommeransatt.
Elektronisk søknadsskjema må benyttes for å bli vurdert:

KLIKK HER