Foto: Ian Brodie.

Liker du å få gjester til å føle seg velkommen?
Liker du salg? Kanskje du liker og formidle en historie også?

Det å jobbe på Maihaugen innebærer å møte gjester fra hele verden. Vi legger derfor vekt på at de som jobber hos oss er bevisst sin rolle som representant for museet, og ikke minst det å få mennesker til å føle seg velkommen og ivaretatt.

Vi har stort tilbud og mange gjester innom hele sommeren. Det er viktig at gjesten blir tatt i mot og behandlet på en god måte. Vertskaps-teamet vårt sørger for dette med tre funksjoner: vert, billettør og butikkmedarbeider. Alle som jobber i vertskaps-teamet skal rullere mellom to eller tre av funksjonene, derfor stiller vi høye krav til søkerne.

Vert
Som vert har du i oppgave ta i mot gjesten på en god måte, informere og være serviceinnstilt. Du må kunne formidle informasjon om museet, museets program, og gjerne gi gjestene ekstra informasjon om utstillingene. Verten må også kontrollere at utstillingene i hovedbygningen ikke utsettes for brann, tyveri, sabotasje eller andre uønskede hendelser. 

Billettør
Hver sommer blir det solgt over 100 000 inngangsbilletter på Maihaugen. Dette skjer i høyt tempo, og med store krav til nøyaktighet og serviceinnstilling. De vi ansetter vil være gjestens første møte med Maihaugen. 
Vi søker ansvarsbevisste mennesker som kan utvise stor serviceinnstilling under hardt arbeidspress. Mye pengehåndtering.

Butikkmedarbeider
Vi søker etter butikkmedarbeidere i vår museumsbutikk og vår historiske butikk, Avlangrud.
Vi setter store krav til serviceinnstilling samt at man tilegner seg varekunnskap for de produkter som finnes i butikkene. Man må også utvise stor nøyaktighet i forbindelse med pengehåndtering.
I tillegg må man i Avlangrud også formidle kunnskap om perioden butikken og dens varer reflekterer, samt formidle historien rundt bygget butikken ligger i. Butikkpersonalet i Avlangrud er ikledd klær fra aktuell tidsperiode.

Det er et pluss dersom man har erfaring som aktør og i tillegg ønsker å være i rolle og spille kremmer eller butikkjomfru. Alle får tilstrekkelig opplæring.

Alder: Helst 18 år.

Språk: Norsk og engelsk. Det er en fordel med med tysk/fransk.

Krav: Vi setter høye krav til serviceinnstilling og at du takler stor aktivitet.

Viktig informasjon:
Søkere under 16 år vil ikke bli vurdert som sommeransatt.
Elektronisk søknadsskjema må benyttes for å bli vurdert:

KLIKK HER