Foto: Ian Brodie

Sommerjobbene for 2021 blir lagt ut i desember og har søknadsfrist i midten av januar.

Til sommerjobbene 2020 hadde vi ca 170 søkere. Av disse ansettes vanligvis ca 90. På grunn av Covid-19 ble det sommeren 2020 betydelig redusert aktivitet og dermed færre ansettelser. 

Sommerjobber i Stiftelsen Lillehammer museum blir alltid lagt ut i desember året før gjeldende sesong. Søknadsfristen har variert noe de siste årene, men vi har landet på at vi ønsker å starte ansettelsesprosessen rundt 20. januar.

Sommerjobbene annonseres i GD og på Facebook i desember og januar.