Foto: Ian Brodie.

Sommerjobber i Stiftelsen Lillehammer museum

Søknadsfrist 24.1.2021.

Stiftelsen Lillehammer museum har ansvar for museene Maihaugen, Lillehammer Kunstmuseum, Norges Postmuseum, Norges Olympiske Museum, Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad og Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk.

De fleste besøkende til våre museer kommer i en hektisk sommersesong. Dette betyr større aktivitet på mange områder, og behov for sommeransatte i flere funksjoner. 

Under kan du lese om de forskjellige jobbene. I søknadsskjemaet kan du legge inn tre jobbønsker på tvers av museene.

For å begrense kontaktpunkter i ansettelsesprosessen ønsker vi at du legge inn en liten videopresentasjon. Videre intervjuer vil skje på Facetime eller tilsvarende. Intervju/audition for formidlingsfunksjoner gjennomføres fredag 19. februar fra kl 15.00 dersom smittesituasjonen tillater det.

Vi ønsker tydelig informasjon om ferieønske når du søker. 1. prioritet og 2. prioritet. Hvis det ikke spiller noen rolle for deg, skriv det også. - og hvor mange uker. Det er stor variasjon i hvor mye ferie søkere ønsker og hvor mye vi kan gi. Tydelig informasjon gjør planleggingen for oss lettere.

SØK HER

Ansettelse i henhold til Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner. Innmelding i Statens Pensjonskasse etter pensjonskassens regler.

Har du spørsmål om stillingene eller problemer med utfyllingen av søknaden, kan du ta kontakt med Silje Dahl Reberg: silje.dahl.reberg@lillehammermuseum.no

Sommerjobb på Lillehammer Kunstmuseum

Er du interessert i moderne kunst og har lyst til å jobbe på Lillehammer Kunstmuseum?

Sommerjobbene på Maihaugen

De forskjellige funksjonene har ulike krav til alder og kompetanse. Vær obs på dette.

Sommerjobbene på Aulestad

Bjørnstjerne Bjørnsons hjem. 
Vær obs på krav til alder og kompetanse.

Sommerjobbene på Bjerkebæk

Sigrid Undsets hjem.
Vær obs på krav til alder og kompetanse.