Foto: Camilla Damgård

Vil du være en del av vårt renholdsteam?

En stor del av det å jobbe i Stiftelsen Lillehammer museum er å møte gjester fra hele verden. Vi legger vekt på at de som jobber hos oss er bevisst sin rolle som representant for museet, og ikke minst det å få mennesker til å føle seg velkommen og ivaretatt.

Vårvask
Renhold (vask/støvsuging) av husene på Maihaugen, Aulestad og Bjerkebæk. Et intenst arbeid som foregår ca 3-4 uker før sesongstart, normalt med oppstart etter påske. Dette arbeidet lar seg ikke kombinere med skolegang eller annet arbeid på dagtid i ukedagene.

Renholdsoppgaver
Arbeidet består i vanlig gulvvask med mopp eller maskin. Også støvsuging og støvtørking inngår. Dette gjelder typiske kontorlokaler, fellesarealer og utstillinger. I Boligfeltet og Byen er det i hovedsak gulvvask, støvsuging og støvtørking. I friluftsmuseet består renholdet av støvsuging, kosting og vask av publikumstoaletter.

Renholdsteamet har ansvar for alle museene i stiftelsen. En av stillingene vurderes å kun ha renholdet på Aulestad og Bjerkebæk. 

Å arbeidet med renholdsoppgaver i Stiftelsen Lillehammer museum kan være tungt arbeid, men du jobber både selvstendig og sammen med andre sommeransatte, inne og ute i flotte omgivelser. 

Krav:
Førerkort er en stor fordel.

Alder: 
Fortrinnsvis 18 år. Søkere under 16 år vil ikke bli vurdert som sommeransatt.

Språk:  
Norsk. Fordel med engelsk i tillegg.

Viktig informasjon:
Elektronisk søknadsskjema må benyttes for å bli vurdert: 

SØK HER