Foto: Ian Brodie

Liker du å ikle deg et kostyme og fortelle en historie? Kanskje du liker å formidle kunnskap og å få folk engasjert?

Det å jobbe på Maihaugen innebærer å møte gjester fra hele verden. Vi legger vekt på at de som jobber hos oss er bevisst sin rolle som representant for museet, og ikke minst det å få mennesker til å føle seg velkommen og ivaretatt.

Å være skuespiller hos oss vil si å spille historiske roller alene i møte med gjestene. Dette innebærer at man må oppsøke gjestene og gi dem historiske glimt i rolle. Hver av skuespillerne må rullere mellom minimum 4 roller som skuespillerne selv er med å utvikle. Alt foregår ute mellom husene i friluftsmuseet.

På grunn av vaktrullering kan det bli aktuelt at man noen dager også er vert i HMD Sonjas  barndomshjem.

Krav:
Du må være interessert i å gi gjestene en god opplevelse og evne å improvisere. Det er viktig at du er utadvendt, selvstendig, liker å formidle, evner å oppsøke gjestene og er serviceinnstilt. 

Dersom du spiller et instrument som kan brukes i formidlingen kan dette være en styrke. (Fløyte, fele, gitar, munnharpe, seljefløyte, trekkspill eller andre små instrumenter)

Alder:
Fortrinnsvis fra 18 år. Søkere under 16 år vil ikke bli vurdert som sommeransatt.

Språk:
Norsk og engelsk

Tidsrom:
1. juni - 31. august. Arbeidet er organisert i turnus.

Viktig informasjon:
Elektronisk søknadsskjema må benyttes for å bli vurdert:

SØK HER