Foto: Ian Brodie.

Liker du å få gjester til å føle seg velkommen? Liker du salg? 

Det å jobbe på Maihaugen innebærer å møte gjester fra hele verden. Vi legger vekt på at de som jobber hos oss er bevisst sin rolle som representant for museet, og ikke minst det å få mennesker til å føle seg velkommen og ivaretatt.

Vi har stort tilbud og mange gjester innom hele sommeren. Det er viktig at gjesten blir tatt i mot og behandlet på en god måte. Vertskaps-teamet vårt sørger for dette med tre funksjoner: vert, billettør og butikkmedarbeider. Alle som jobber i vertskaps-teamet skal rullere mellom to eller tre av funksjonene, derfor stiller vi høye krav til søkerne.

Vert
Som vert har du i oppgave ta imot gjesten på en god måte, informere og være serviceinnstilt. Du må kunne formidle informasjon om museet, museets program, og gjerne gi gjestene ekstra informasjon om utstillingene. Verten må også åpne og stenge utstillingene i hovedbygningen og kontrollere at de ikke utsettes for brann, tyveri, sabotasje eller andre uønskede hendelser. 

Billettør
Hver sommer blir det solgt over 100 000 inngangsbilletter på Maihaugen. Dette skjer i høyt tempo, og med store krav til nøyaktighet og serviceinnstilling. De vi ansetter vil være gjestens første møte med Maihaugen. 
Vi søker ansvarsbevisste mennesker som kan utvise stor serviceinnstilling under hardt arbeidspress med mye pengehåndtering.

Butikkmedarbeider
Vi søker etter butikkmedarbeidere i vår museumsbutikk. Vi setter store krav til serviceinnstilling samt at man tilegner seg varekunnskap for de produkter som finnes i butikkene. Man må også utvise stor nøyaktighet i forbindelse med pengehåndtering.

Krav:
Vi setter høye krav til serviceinnstilling og at du takler stor aktivitet. Det er et pluss dersom du har erfaring fra butikk eller attraksjon.

Alder: 
Fra 18 år. Søkere under 16 år vil ikke bli vurdert som sommeransatt.

Språk:
Norsk og engelsk. Det er en fordel med med tysk/fransk.

Viktig informasjon:
Elektronisk søknadsskjema må benyttes for å bli vurdert:

SØK HER