Plakat med teksten: Lillehammermuseene. 1 årskort – 6 museer. Maihaugen, Lillehammer Kunstmuseum, Norges Olympiske Museum, Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk, Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad og Norges Postmuseum.

Om Stiftelsen Lillehammer museum

Stiftelsen er overbygningen for de seks unike museene Aulestad, Bjerkebæk, Lillehammer Kunstmuseum, Maihaugen, Norges Olympiske Museum og Norges Postmuseum, og kunnskapssenteret Norsk Håndverksinstitutt. Vi legger til rette for at mennesker skal lære noe sammen – og få gode opplevelser.

Historie

Fra enkeltstående museer til en samlet stiftelse.

Visjon, verdier og planer

Stiftelsen Lillehammer museum skal være anerkjent nasjonalt og internasjonalt.

Formål og vedtekter

Les mer om våre oppgaver og last ned vedtektene.

Styret

Liste over styrets medlemmer fra januar 2020.

Informasjon sesongansatte

Relevant informasjon for sesongansatte og frivillige. Krever passord. 

Årskort

1 årskort – 6 museer!

Venneforeningen

Lillehammer Museums Venner.