Langtidsplan 2017–2020

Se langtidsplan med visjon, verdier og mål for Stiftelsen Lillehammer museum.

Visjon 2020

Stiftelsen Lillehammer museum skal være anerkjent nasjonalt og internasjonalt.

Verdier

Engasjerende, ekte og inkluderende.

Perspektiv

Nyskapende, kunnskapsbasert og publikumsorientert.

Hovedmål

Stiftelsen Lillehammer museum skal berike samfunnet med opplevelse, forståelse og kunnskap.

Tradisjonelt håndverk og annen immateriell kulturarv skal dokumenteres, bevares og fremmes.

Innsamling, bevaring, forskning og formidling skal være målrettet og ha høy kvalitet.

Les hele: