Liste over styremedlemmer og varamedlemmer.  

Styret
StyrelederBørre Rognlien
NestlederAmela Koluder
StyremedlemSynnøve Brenden
StyremedlemLena Palmqvist
StyremedlemAnne Lise Fredlund
StyremedlemRandi Nordtorp Mølmen
AnsattrepresentantTruls Strand
AnsattrepresentantHanne Bergseth
Varamedlemmer
VaramedlemTone Kolaas
VaramedlemKristin Helland
Varamedlem ansatteGry Petersbakken (1. vara)
Varamedlem ansatteMari S. Stakston (2. vara)

 

Svend Strand fra De Sandvigske Samlingers Venner møter i styret fram til 31.12.2018. 

Fra 01.01.2019 vil De Sandvigske Samlingers Venner, Oppland Kunstsenter og Aulestads Venner ha en felles observatør i styret.