Formål og vedtekter

Les mer om våre oppgaver og last ned vedtektene.

Vi er en vitenskaplig institusjon som har som formål å samle inn, dokumentere og formidle kunnskap om materielle og immaterielle kulturminner, fortrinnsvis for tiden etter reformasjonen.

Med utgangspunkt i samlingene skal stiftelsen drive forskning og formidle kunnskap gjennom utstillinger, publikasjoner undervisning og andre former for informasjon

Lillehammer museum har rundt 90 fast ansatte, en omsetning på ca. 75 millioner og 180 000 besøkende i året. 

Ansvarsområder for Lillehammer museum:

  • Et nasjonalt ansvar når det gjelder håndverk, håndverkstradisjoner og samtidsdokumentasjon. For bygdesamlinga og bysamlinga på Maihaugen er det geografiske ansvarsområdet Gudbrandsdalen og Lillehammer.
  • En nasjonal oppgave gjennom forvaltning og driftsansvar for Maihaugen, Lillehammer Kunstmuseum, Postens historiske samlinger, dikterhjemmene Aulestad og Bjerkebæk og Norges Olympiske Museum og Norsk Håndverksinstitutt. Med utgangspunkt i samlingene skal stiftelsen drive forskning og formidle kunnskap gjennom utstillinger, publikasjoner, undervisning og andre former for informasjon.

Stiftelsen Lillehammer museum består av følgende enheter:

• Maihaugen
• Lillehammer Kunstmuseum
• Norges Olympiske Museum 
• Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad
• Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk
• Norges Postmuseum
• Norsk Håndverksinstitutt
• Opplandsarkivet avdeling Maihaugen
• Kulturhuset Maihaugsalen