Ekstraordinært årsmøte 26.9.2019

Vedtektsendringsforslag, referat og informasjon til livsvarige medlemmer.