Venneforeningen på Bjørnstad. Foto: Maihaugen
Foto: Maihaugen

Lillehammer Museums Venner (LMV) er en av de største museumsvenneforeninger i landet

"I dyp hengivenhet for samlingene, i erkjennelse av den uvurderlig store betydning disse har – kulturelt og materielt – for byen, dalen og hele vårt land..." ble foreningen stiftet i 1932 av 42 lillehamringer. 

Siden den gang har naturligvis alt vokst og utviklet seg voldsomt: først og fremst på museet og den faglige aktiviteten der, tallet på ansatte, antall besøkende, også videre. Samtidig har også foreningen fått stadig flere medlemmer. I dag har vi ca. 2500 betalende medlemmer, og om vi regner med at hver familie som er med, i gjennomsnitt består av 2,5 personer, betyr det at vi har ca. 5500 medlemmer. Ikke bare fra Lillehammer; folk fra hele distriktet og enda lenger føler tilhørighet til dette enestående museet og ønsker å støtte opp om det. 

DSSV gir hvert år et betydelig beløp til ulike prosjekter på Maihaugen. Millioner av kroner er gjennom årene overført til museet. Vi trår til når uvurderlige hus skal brannsikres eller restaureres, når en ny butikk i Byavdelingen skal utstyres eller når en utstilling trenger midler.

Vi står også bak store prosjekter som anskaffelsen av Weidemanns praktfulle bilde i Maihaugsalen, og minnesmerket over Anders Sandvig som ble reist til jubileet i 2012.

I tillegg til gaver gjør mange av våre medlemmer en stor og viktig dugnadsinnsats for museet. Mange føler en sterk tilknytning til Maihaugen.