Visjon, verdier og planer

Stiftelsen Lillehammer museum skal være anerkjent nasjonalt og internasjonalt.

Visjon 2025

Skape unike opplevelser som beriker livet.

Verdier

Engasjerende, ekte og inkluderende.

Perspektiv

Utviklingen skal være nyskapende, kunnskapsbasert og publikumsorientert.

Hovedmål

Stiftelsen Lillehammer museum skal være en ledende nasjonal institusjon med lokal forankring og internasjonal anerkjennelse.

 

​​ Langtidsplan 2020-2025

Forretningsplan 2020-2025