Garmo i tåke_ Camilla Damgård
Foto: Camilla Damgård / Stiftelsen Lillehammer museum

Historien om stiftelsen

Fra enkeltstående museer til en samlet stiftelse.

Tannlege Anders Sandvig hadde en lidenskap for å ta vare på gamle gjenstander og tradisjoner på slutten av 1800-tallet. Det var starten på Stiftelsen Lillehammer museum. 

Stiftelsen består i dag av de seks museene Maihaugen, Lillehammer Kunstmuseum, Norges Olympiske Museum, Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk, Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad og Norges Postmuseum. I tillegg er kunnskapssenteret Norsk Håndverksinstitutt en del av stiftelsen. 

Maihaugen

Maihaugen er landets største friluftsmuseum. Det er inndelt i: Bygda, Byen og Boligfeltet, med setergrenda og hyttegrenda som en del av Bygda. Museet har også faste og temporære utstillinger innendørs i hovedbygningen. Maihaugens grunnlegger, Anders Sandvig kom til Lillehammer i 1885 og startet sin samlergjerning i 1887. De første gjenstandene og husene satte han opp i hagen sin nederst i Jernbanegata. Hans private samling ble kjøpt av Lillehammer Bys Vel, flyttet til Maihaugen i 1904 og fikk navnet: Maihaugen - De Sandvigske Samlinger. Hovedbygningen på Maihaugen ble bygget ut til OL på Lillehammer med blant annet Maihaugsalen og nye magasin. 

Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad

Aulestad var Karoline og Bjørnstjerne Bjørnsons hjem i Follebu i Gausdal fra 1874. Hovedbygningen på gården er fredet og ble innkjøpt som nasjonaleiendom etter en landsinnsamling i 1922. Den er i dag i bruk som museum og ble lagt til De Sandvigske Samlinger ved Karoline Bjørnsons død i 1934. Staten kjøpte Aulestad på 1929-taller, og fra 1935 har Aulestad hver sommer vært åpen for publikum. Aulestad sto ferdig restaurert til 100 års markeringen av Bjørnstjerne Bjørnsons bortgang i 2010.

Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk

Bjerkebæk var Sigrid Undsets hjem på Lillehammer. Hun flyttet til Bjerkebæk i 1919 og bodde der fram til sin død i 1949. Våningshuset ble fredet i 1983 og driftsansvaret ble overført til Maihaugen. Bjerkebæk eies av Staten ved Kulturdepartementet og arbeidene med å restaurere og innrede husene slik de var i 1930-årene ble påbegynt i 1997. Publikumsbygningen som rommer utstillinger, bokkafé og foredragssal, ble åpnet i mai 2007. Bjerkebæk har vært åpen for publikum hver sommer siden.

Norges Postmuseum

Norges Postmuseum ble etablert i 1947. Museet ivaretar et nasjonalt ansvar for Norges posthistorie. Postmuseet flyttet sommeren 2003 fra Dronningens gate i Oslo til Byavdelingen på Maihaugen.

Norsk Håndverksinstitutt

Norsk Håndverksinstitutt ble opprettet på Maihaugen i 1987 på oppdrag fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Instituttet het først Handverksregisteret, før det senere fikk navnet Norsk handverksutvikling og Senter for immateriell kulturarv. Fra 2013 har navnet vært Norsk håndverksinstitutt.

Innlandsarkiva avdeling Maihaugen

Innlandsarkiva avdeling Maihaugen ble etablert i 1981 og har som oppgave å bevare privatarkiv fra kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer.  

Norges Olympiske Museum

Norges Olympiske Museum åpnet i Håkons Hall 27. november 1997, finansiert av etterbrukskroner etter OL på Lillehammer. På grunn av behov for modernisering ble museet flyttet til Maihaugen. Der åpnet det nye OL-museet 11. februar 2016, klar til Ungdoms OL på Lillehammer.

Stiftelsen Lillehammer museum

I 2011 ble "De Sandvigske Samlinger" tatt vekk fra merkenavnet Maihaugen, og museumsenhetene Maihaugen, Aulestad, Bjerkebæk, Norges Postmuseum og Norges Olympiske museum profileres som selvstendige enheter under paraplyen Stiftelsen Lillehammer museum.

Lillehammer Kunstmuseum

Lillehammer Kunstmuseum har både faste og temporære utstillinger og en stor malerisamling. Lillehammer Kunstmuseum ble etablert 1. april 1994 som en videreutvikling av den gamle institusjonen Lillehammer bys malerisamling. Den eldre delen av samlingen er hovedsakelig å finne i bygget tegnet av Erling Viksjø, som ble ferdigstilt i 1963. Mot Stortorget ble det i forkant av OL på Lillehammer, i 1994, oppført et nybygg signert Snøhetta. Lillehammer Kunstmuseum ble en del av Stiftelsen Lillehammer museum i 2018.