Lillehammer Kunstmuseum

Her finner du digitale skoletilbud fra Lillehammer Kunstmuseum

Lillehammerbilder

Bli kjent med Lillehammer gjennom kunstnernes øyne.

Dyr og mennesker

Vi finner mange dyr og mennesker i kunsten. Her kan du møte hester, bønder, kuer og en katt!

Automattegning

Har du noen gang opplevd at du ikke vet hva du skal tegne?

Geometriske former

Kvadrat, sirkel, pyramide og rombe. Kan man lage kunst av dette?

Skulptur

En skulptur er et kunstverk du kan se fra alle kanter og kan lages av mange forskjellige materialer.

Tablå

Synes du at dette ligner på en teaterscene?  Malerne i nasjonalromantikken ville fortelle hvordan folk levde på midten av 1800-tallet.